آخرین مطالب

طرح حفظ قرآن برای عموم افراد

طرح حفظ قرآن برای عموم افراد

طرح شماره۲: طرح حفظ قرآن توسط همه ی افراد با اولویت نوجوانان و اهدای ثواب آن به اموات حامی حفظ طرح شماره ی ۲ دقیقا مشابه طرح شماره ی ۱ می باشد با این تفاوت که حافظ و استاد حفظ الزاما نابینا نیستند و از بین نوجوانان داوطلب انتخاب می شوند.   توضیحات کلی: رهبر […]

ادامه مطلب ...

طرح حفظ قرآن برای نابینایان

طرح حفظ قرآن برای نابینایان

طرح شماره ۱: طرح حفظ قرآن توسط نابینایان با اولویت نوجوانان و اهدای ثواب آن به اموات حامی حفظ توضیحات کلی: در این طرح شما به یک نابینای معین و مشخص کمک می کنید تا یک جز قرآن را حفظ نماید و بابت حفظ هر جزء قرآن مبلغ ۲۰۰ هزار تومان به این موسسه پرداخت می […]

ادامه مطلب ...